LOGO


Brend Group Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie nowego produktu w postaci innowacyjnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń w systemie sieciowym.

Cel projektu: Zlecenie jednostce naukowo badawczej prac B+R mających na celu opracowanie nowego produktu w postaci innowacyjnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń w systemie sieciowym oraz wdrożenie do własnej działalności gospodarczej.

Planowane efekty: W rezultacie przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń w systemie sieciowym.

Wartość projektu: 486 348.15 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 336 094.25 zł